Mælkestof

HVORFOR DU ELSKER DET!

Det er et biobaseret alternativ til syntetiske stoffer, der er pesticid og oliefrit. Vi har blandet en proteinfiber med bæredygtige fibre afledt af træmasse fra bøgetræ. Disse er spundet til et garn, mens de bevarer nogle af deres iboende egenskaber og naturlige fordele.

FORDELE